Forexnews.bg
Трейс препъна устрема на БФБ ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 31 Август 2018 08:17

stock-market-correctionНещата на БФБ почти започнаха да изглеждат по-добри и се случи трагедията край Своге. Това имаше изключително негативен ефект върху акциите на едно от големите публични дружества – Трейс Груп Холд, които загубиха над 20% от стойността си през последната седмица.

Вчера Трейс изнесе добри консолидирани резултати за шестмесечието, които обаче останаха на задена план. От компанията са реализирали печалба за първите шест месеца на годината в размер на 1.62 милиона лева, при загуба от 3.39 милиона лева година по-рано.

Същественото подобрение във финансовия резултат, се предопределя от ръста на консолидираните приходи на холдинга с близо 57% до 147.34 милиона лева за първите шест месеца, към 93.88 милиона лева година по-рано.

Най-вече се повишават приходите от продажба на услуги – до 137.89 милиона лева, спрямо 87.65 милиона лева година по-рано.

Сериозен ръст обаче, бележат и разходите на холдинга – до 145.65 милиона лева, спрямо 96.47 милиона лева. По пера, най-сериозно се повишават разходите за външни услуги – с близо 36.4 милиона лева и до 88.97 милиона лева.

Иначе индексът на сините чипове SOFIX се търгува на 10-на пункта от най-ниската си стойност от миналия месец. Ако индексът се задържи над 620 пункта, то налице са добри възможности за повишение през следващите месеци, в светлината на „нелошите“ консолидирани отчети, изнасяни от публичните дружества за първото полугодие.