Forexnews.bg
Златото рекордно скъпо спрямо платината, близо до рекордни стойности спрямо среброто ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 06 Април 2018 10:02

Цената на златото рекордно висока спрямо цената на платината

Цената на златото, достигна рекордно високо ниво, съотнесена към тази на платината. В късния следобед, златото се търгува при нива от 1 344 долара за унция, докато цената на платината е при нива от 920 долара за унция.

platina

Или съотношението на двете цени, които се приема, че като цяло с корелирани, измерени като разделим цената на платината, на цената на златото - е при ниво от 0.6845.

Това е най-ниското съотношение, при което двата метала – платината и златото, са се търгували, в исторически план.

Само ще припомним, че според данни на kitco.com, съотношението цена на платина, към цена на злато, е била под 0.85, само в 4.7% от времето. За сравнение, съотношението на двата метала е било между 1 и 1.5, в над половината от времето, през последните над 46 години, според данни на сайта.

alt

Източник: kitco.com

Най-високото съотношение между двата метала е било малко преди президента Никсън, при ниво от 2.5, като то се понижава бързо до 1, след отпадането на златния стандарт.

За последните над 46 години, съотношението се е понижавало само веднъж под 0.75, по време на втората половина на 1982-ра година, когато възлиза средно на 0.81.

През разглеждания период, от 1971-ва година насам, средната цена на златото е била 518 долара за унция, докато тази на платината – 637 долара за унция. Или съотношението изчислено на база на тези две цени на металите е 1.25.

Серия от фактори, свързани с търсенето и предлагането, до голяма степен, са предопределяли това, платината да се търгува с премия спрямо златото в исторически план. Ето някои от тези фактори:

Платината е много по-малък пазар. Общото световно поризводство на платина, се изчислява да е в размер на около 5% от това на златото. За периода между 1994-2014 година, са били произведени 3 700 тона платина, спрямо 52 600 тона злато, или около 7%, според данни на USGS.

Платината е предимно индустриален метал. Използва се като проводник в катализатори, електрониката, петролната и химическата индустрия, медицинската техника и мн. др. Индустриалното търсене, съставлява около 60% от общото търсене на платина. Едва 30% от платината се използва в бижутерийния бизнес и 10% е инвестиционното търсене.

В същото време близо 30% от годишното предлагане на платина идва от рециклиране.

Златото е благороден метал, като 90% от него се използва в бижутерийния бизнес и инвестиции. Около 98% от общото световно производство, добито някога, се смята че остава налично и държано в бижута, от централните банки и частни инвеститори.

Платината е податлива до голяма степен и към политически шокове, след като близо 70% от годишното й предлагане идва от страни в Южна Америка.

Трябва да се има предвид, че цените на двата благородни метала, са обвързани един с друг.

Техническата картина при платината е дори още по-добра, отколкото при златото…

Платината коригира сериозно от върха си при нива от близо 1 020 долара, по точно с 10%. Благородният метал се търгува в границите на ясно изразен коридор в диапазона между 1 020 долара и 895 долара, като в момента се доближаваме до долната граница на коридора.

Трендът на дневна графика, все още е възходящ, като 50-дневната SMA е над 200-дневната такава. В същото време, цената на платината е под 200-дневната SMA и далеч под 50-дневната такава, което може да е сериозен признак за свръхпродаденост на метала.

alt

Инвеститорите имат добра видимост за потенциалната загуба, като поевтиняването на платината, не би следвало да се простира отвъд 885 долара, или на около 3.5% от текущите и нива. В същото време, целта нагоре е върха от 1 020 долара, или ръст от близо 10% от текущите нива. Или потенциално съотношение доходност-риск от около 3.

Истинското повишение на платината обаче, ще стане реалност при пробив на върха при 1 020 долара. Такъв, би отворил пътя на метала първоначално към 1 280 долара.

забогатяване

Ако искате да търгувате със злато и платина при изключително изгодни условия и да последвате този арбитраж, можете да направите това със сметка в Admiral Markets.

Златото и платината спасителни острови, при спад на пазарите?

Според някои експерти, в среда на подобна несигурност за финансовите пазари, цената на златото и останалите благородни метали, като платината и среброто, могат да се сметнат за остров на спасението (инвестиции в злато), от инвеститорите. Нерядко, трейъдри и инвеститори са насочвали голяма част от своите портфейли в злато (дългосрочни инвестиции в злато), когато борсите, претърпяват корекции.

Златото и среброто, бяха посочени и като "задължителни инструменти, в портфейлите на всички инвеститори и трейдъри", от Явор Спасов, портфолио-мениджър в крипто-фонд и Радослав Вълов, професионален трейдър, по време на първото издание на финансовото токшоу „Парите никога не спят".

„При по-голяма волатилност, златото ще е убежище. При сценарий за по-дълбока корекция, златото трябва да спечели (дългосрочните инвестиции в злато). От друга страна, ако бичият пазар продължи, едва ли златото ще понесе много сериозни загуби. Тоест златото е един задължителен елемент за портфолиото на всеки инвеститор. Рейнджът, в който се търгува цената на златото, бе тестван за втори път. Моето очакване е, че при ръст над 1 350 долара, можем да видим много хубави възходящи движения в средносрочен план при търговията със злато, първоначално към 1 500 долара за унция" коментира Явор Спасов, по време на изданието „Парите никога не спят".

финансово токшоу парите никога не спят

Можете да получите пълен запис на шоуто, след като се регистрирате на този линк.

Какви са вариантите Ви да се облагодетелствате от потенциално повишение в цената на златото?

Ако харесвате златото, обаче имате още една причина да предпочитате среброто!

Това, което казахме за цената на златото, съотнесена с тази на платината, с пълна сила важи и за среброто.

Разбира се на първо и основно място – степента в която цената на златото превишава тази на среброто…

Въз основа на цена на златото при нива от 1 330 долара, а на среброто – при ниво от 16.42 долара към 21-ви февруари, това прави съотношението цена на злато към цената на сребро - от почти 81, или малко над психологическото ниво от 80, което многократно го е оттласвало надолу това съотношение в исторически план.

Последните три пъти, когато съотношението е преминавало границата от 80 и се е връщало впоследствие под нея, тази стратегия е работила много добре.

Впоследствие съотношението е продължавало цена на злато към цена на сребро, се понижава, както се вижда от графиката по-долу, предоставена от финансовото издание Bloomberg:

злато, сребро, съотношение

Графика - Bloomberg

Факти свързани със съотношението злато-сребро

Ето някои интересни факти, свързани с това съотношение злато-сребро, което, по своята същност, посочва колко унции сребро се купуват с парите, необходими за една унция злато. Или посочва съотношениет между ценат на златото и цената на среброто.

Съотношението цена на злато към цена на сребро, е било при 12.5 – 323 години преди новата ера.

По време на Римската империя това съотношение е било 12.

През 1980 година, при последния сериозен цикъл на поскъпване на златото и среброто, съотношението между цената на златото и тази на среброто е било едва 17.

През 1991 година, когато цената на среброто достига своето дъно, съотношението между цената на златото и тази на среброто, намира своя пик при 100!

През 2007 година съотношението между двата благородни метала - злато и сребро, е средно 51.

През април 2011 година съотношението между цената на златото и тази на среброто, се понижава до около 30, откогато започва трайно да се повишава, за да достигне стойности от над 80 към днешна дата.

Защо да изберете среброто пред златото?

Среброто, освен като средство за предпазване от инфлация и политически сътресения и производство на бижута (подобно на златото), се използва широко и в промишлеността. В тази насока, очакванията за възстановяване и ускоряване на ръста на световната икономика през следващите години могат в много по-голяма степен да окажат положителен ефект върху цената на метала.

За разлика от запасите на злато в световен мащаб, тези на среброто намаляват, което може да допринесе за недостиг в даден момент и поскъпване вследствие на спекулации. За сравнение, при златото тенденцията е противоположна. Към момента златото е около пет пъти по-разпространено от среброто въз основа на световните запаси на двата метала.

Може би най-сериозният недостатък при среброто е възможността цената му да се манипулира. Отдавна на пазарите съществуват съмнения, че няколко от големите играчи оказват съществено въздействие върху цената на метала.

Волатилността в цената на среброто е друг недостатък, особено за по-консервативните инвеститори. Освен недостатък обаче, волатилността може да се сочи и като предимство. Например за да достигне върха си от 2011 година, цената на среброто трябва да се увеличи близо 3 пъти.

За да направи същото, цената на златото трябва да се повиши с около 60%.

Няма как да не отбележим и факта, че среброто е на крачка от така нареченото "златно пресичане", при това на седмична база. Това е моментът, в който 50-дневната пълзяща средна величина (SMA), се повишава над 200-дневната SMA.

alt

Графика - MT4 Supreme Edition, Admiral Markets, седмична база

Ако харесвате среброто, сега ще Ви дадем още няколко фундаментални причини, за това:

  • Среброто е благороден метал, който е силно обвързан с индустрията. В тази насока възстановяването на световната икономика, безспорно ще се отрази благоприятно на търсенето на метала.
  • Пазарът на сребро е малък и това е свързано с волатилност. И докато това означава по-голям спад от цените на останалите благородни метали, при „мечи пазари", означава също и по-голям ръст при „бичи пазари". От дъното през 1970-та до върха на бичия пазар през 1980-та среброто е поскъпнало с 3 105% при ръст от 2 328% за златото. От дъното през 2008-ма до върха през 2011-та, златото поскъпна с 166%, при ръст за среброто от 448%.
  • Всъщност, за да достигне върха си от 2011-та година при нива от над 50 долара, среброто трябва да поскъпне с близо 200% от текущите си нива. За да достигне върха си, златото трябва да поскъпне едва с 50%.
  • Запасите на сребро намаляват. В миналото централните банки и големите институционални инвеститори държаха запаси на сребро. Те обаче намаляха сериозно от 1996-та насам – по точно със 73% до 2015-та година.
  • Индустриалното потребление на среброто расте. Като най-сериозен проводник на електричество, среброто се използва в почти всяка индустрия – от производството на електроника, до медицинско оборудване. Бумът при индустриите, на практика направи така, че към днешна дата, близо половината от потреблението на сребро, да се пада на тях.
  • Предлагането на среброто от водещите производители намалява. Драстичният спад в цената на среброто през последните две години, направи така, че много от основните производители трябваше да намалят разходите и производството си, за да останат в бизнеса. Това доведе до намаляване на предлагането. Предлагането обаче, веднъж съкратило мощности, ще може да реагира много по-трудно на растящото търсене. През последните три години, предлагането на сребро намалява, което се случва за пръв път от периода 1991-1993-та година.
  • В същото време търсенето на сребро нараства, особено по направление на Индия и Китай. Докато търсенето на златни бижута в Индия се запазва постоянно от 2006-та година насам, това на сребърни нараства 3 пъти до 2012-та година, след което започва да расте експоненциално, за да се повиши близо 7.5 пъти, през 2016-та година, спрямо десет години по-рано.
  • Среброто е при едно от най-ниските си нива, съпоставено със златото. Съотношението злато-сребро при ниво от 81 и е близо до пика си при 85. През 21 век, средното съотношение злато сребро е 61.
  • И накрая, но не последна място, среброто е инструмент за защита от инфлация, каквато е напълно възможно да видим през тази година, предвид на силното поскъпване на суровини като петрола и другите енергийни ресурси. Среброто, като благороден метал се приема и за хеджиращ инструмент срещу политически и финансови кризи.

безплатна демо сметка

Търгувайте със сребро при най-изгодни условия с Admiral Markets. Или тествайте търговията със сребро, злато и платина, без риск от загуба на реални средства, с безплатна демо сметка от Admiral Markets.