Forexnews.bg
АЦБ още дълго няма да повишава лихвите!? ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 23 Май 2018 08:19

britishАнглийската централна банка, запази политиката си по отношение на лихвите без промяна, дори въпреки призива на много анализатори за повишението на лихвите. Това, въпреки, че инфлацията в страната превишава целената инфлация от 2%.

Според Карл Уайнберг, главен икономист в High Frequency Economics, това може да е единствения избор пред централната банка. Той припомня, че докато централната банка повиши нивото на лихвите с 25 базисни пункта веднъж, от ноември на миналата година, реалните лихви по 10-годишните правителствени облигации, се повишиха четири пъти повече.

Тоест, Великобритания, вече е изправена пред по-стеснена монетарна политика и затегнати финансови условия, смята Уайнберг.

Според редица пазарни участници, реалните лихви са основния механизъм за провеждане на монетарна политика от страна на банките, а не толкова номиналните лихви. Това отразява разликата между прокламираната лихва и инфлационните очаквания по време на живота на облигациите.

Междувременно, инфлацията във Великобритания, проявява признаци на понижение.

Спадът в цените на облигациите, инициира силно повишение на доходността по тях, като лихвите по 10 годишните облигации, с отчитане на инфлацията бяха при нива от 1.47%, спрямо 1.26% през ноември.

Уайнберг, очаква инфлацията да започне да се забавя и да достигне ниво от 2.1% през май, след нивото й от 2.5% през март и 3.1% през ноември.

Въз основа на инфлационните прогнози за май, взети за следващите десет години, Уайнберг изчислява, че 10-годишните облигации са с лихви със 120 базисни пункта по-високи, от повишението на краткосрочните лихви във Великобритания с 25 базисни пункта през ноември.

Това повишение в лихвите, до голяма степен трябва да е достатъчно за тези, които смятат, че АЦБ трябва да повиши лихвите, смята още експертът.

„Докато анализаторите от финансовото сити, бяха вманиачени в това да прогнозират времето на първото повишение на лихвите, английската централна банка затягаше монетарните условия поне през първата половина на годината“, коментира Уайнберг.

Британската икономика отбеляза ръст от 0.1% през първото тримесечие, или 0.4% на годишна база. Това бе най-слабото й представяне от четвъртото тримесечие на 2012-та година. И това едва ли ще позволи на АЦБ скоро да прибегне до ново повишение на номиналния лихвен процент.