Forexnews.bg
Кога една инвестиция може да се определи като добра? ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 23 Юли 2018 07:49

business reinvesting lgМного се говори за добри и лоши инвестиции. Сега ще разгледаме факторите, които правят една инвестиция добра. Първо ще обясним, че за да е добра една инвестиция, то тя не е задължително да е много по-печеливша от всички останали инвестиционни алтернативи.

За добра инвестиция говорим, ако тя отговаря на няколко критерия. На първо място да отговаря на рисковия ви профил, или да е с допустим размер на потенциалната загуба в рамките на приемливото за всеки инвеститор (на база индивидуалните му критерии); да предоставя спокойствие на притежателя си; да е с оптимално съотношение доходност-риск; да е ликвидна (тоест да дава възможност инвеститорите да разполагат със спестяванията си в случай на нужда); да е диверсифицирана (тоест да предоставя оптимална защита за инвеститорите срещу пазарни шоково); да дава защита от обезценка на спестяванията (доходността по нея да изпреварва инфлацията).

А сега и малко по-конкретно за изброените критерии.

Защо инвестициите, които правите, трябва да отговарят на рисковия ви профил?

Поемането на повече от нормалния за всеки един инвеститор риск, е основния фактор, който прави инвеститорите губещи в дългосрочен план. Основна причина за това пък, са емоциите.

Инвеститорите, които правят грешката да поемат по-голям риск, са заплашени да попаднат в „спиралата на вечни загуби“. Това е ситуацията, при която следствие на голямата си позиция и флуктоация на пазара в противоположна на очакванията от тях посока, последните се плашат и закриват позициите си на загуба. Когато пазарът тръгне в желаната от тях посока пък, те отново откриват позиции, за да ги закрият отново, когато пазарът отново коригира срещу тях.

По този начин инвеститорите „купуват скъпо и продават евтино“, или напълно противоположно на основното правило, за да са печеливши – „купувай евтино, продавай скъпо“. А повторението на този процес многократно, води до загуба на целия капитал.

Друг проблем, който се явява, когато инвеститорите са поели по-голям риск, от допустимия за тях, се явява в лицето на свръхтъргуването и преждевременното закриване на печеливши позиции. Водени отново от страха, да не загубят „спечеленото“, когато пазара е в тяхна посока, инвеститорите с големи позиции, са склонни да ги закриват преждевременно, или далеч под предварително поставената от тях цел. Това води след себе си до не особено приятната ситуация да се „материализира“ минимална част от наличния потенциал при една позиция.

Свръхтъргуването пък, или честото откриване и закриване на позициите, до голяма степен е в основата на лошите резултати на индивидуалните инвеститори. То ги натоварва с прекомерно големи такси и комисиони, които ядат сериозна част от тяхната доходност. В следствие на това, индивидуалните инвеститори имат склонност да се представят далеч под пазара.

„Основната грешка, според мен на 98% от инвеститорите и портфолио-мениджърите е, че имат усещането, че трябва да се захващат с много неща едновременно. Ако видите изключителна възможност, възползвайте се от нея, сложете всички яйца в кошницата и бъдете много внимателни“, смята Станли Дръкенмилър, един от най-успешните инвеститори на всички времена.

Оптимално съотношение доходност-риск

Това е едно от най-критичните за успеха ви като инвеститор съотношения. За да сте печеливши на фондовите пазари, не е нужно да познавате всеки път, не е необходимо дори да познавате в 50% от случаите, ако съотношението доходност-риск (съотношението на потенциалната загуба ) е добре определено.

Например вие ще сте печеливш на фондовите пазари, ако 60% от сделките ви са печеливши, а съотношението доходност-риск е 2 към 1.

Защо добрата инвестиция трябва да е ликвидна?

Както се казва, всичко се случва. Ето защо, инвестираните от вас средства, трябва да са относително бързо-ликвидни, или да имате достъп до тях, при настъпване на очаквани, или неочаквани, радостни, или други събития.

Да ви предпазва от инфлацията

Критично за вашите спестявания е да са предпазени от инфлацията. Всъщност инфлацията намалява покупателната способност на парите ви наполовина, при това на всеки двадесет и пет години (ако е в размер на 3%).

Или казано по друг начин, ако не са инвестирани в актив, носещ доходност над инфлацията, то вашите спестявания, на практика ще се топят с годините. Само да споменем, че лихвите по депозити в момента са при нива от около 1.5%, по най-добрите депозити. Или спестяванията ви, държани в депозити е много вероятно да водят до загуба на благосъстояние през следващите десетилетия.