Обратно към финансовите коефициенти
Forexnews.bg
Обратно към финансовите коефициенти ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Януари 2010 11:08
39878Сривът на борсите, наблюдаван през последните две години, върна инвеститорите буквално в първи клас. Инвеститорите винаги трябва да са изключително избирателни при подбор на акции.

Връщането към фундамента при анализи и избор на позиции, които да попаднат в портфейлите на индивидуалните и институционалните инвеститори, може да е едно от положителните неща от кризата.

Изнасянето на финансовия отчет от една компания, било то за тримесечие, шестмесечие, деветмесечие или година, най-вероятно ще стане един от най-важните и чакани моменти от инвеститорите.

Използването на финансови коефициенти е полезно и лесно за употреба средство при вземането на инвестиционно решение. В настоящата статия ще ви представим някои от най-използваните съотношения, начина им на изчисляване и подхода при разчитането им.

Познати са много на брой коефициенти, които отразяват различни категории като доходност (рентабилност), ликвидност, автономност, както и пазарна оценка. Важно е да се знае, че тези показатели са съпоставими между компании в един и същи сектор на икономиката (конкуренти).

Печалбата, която реализира дадено дружество, е важен показател при анализирането на дадена компания. Високите приходи сами по себе си не означават, че дадена акция ще повишава пазарната си стойност.

Коефициент на рентабилност на приходите, или маржина на печалбата (profit margin)

Това е основно съотношение, което ни позволява да оценим дадена компания, като направим сравнение с предишни години, както и с показателите на конкурентите в отрасъла.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (нетна печалба (нетен размер на приходите от продажби)

Като цяло, по-високата стойност на коефициента означава, че компанията успява да реализира по-висока печалба от постъпленията си. Но разбира се, различните индустрии и сектори на икономиката работят при различни нива на съотношението - тежките индустрии при по-ниски стойности, технологичната и финансовата сфера при по-високи.

Има разновидности на този показател, при който се взема не нетната печалба, а оперативната или брутната. Коефициенти за рентабилност също може да се изчисляват на база активи, собствен капитал, както и привлечения капитал.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (нетна печалба) / (собствения капитал)

Коефициент на капитализация на активите = (нетна печалба) / (сума на актива)

Друга категория показатели са тези, отчитащи колко бързо активите на дадена компания могат да се превърнат в пари и се наричат коефициенти за ликвидност. Съотношенията дават представа дали компанията е способна да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

Тези коефициенти са няколко разновидности:

Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) / (краткосрочни задължения)

Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) / (текущи задължения)

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) / (текущи задължения)

Коефициентите, свързани със задлъжнялостта на компаниите, помагат за оценка на способността на дружеството да балансира собствените и привлечените средства. Тези показатели отразяват финансовата независимост на предприятието от кредиторите.

Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) / пасиви

Коефициент на задлъжнялост = пасиви / (собствен капитал)

Така нар. коефициент на финансова автономност представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.

Коефициентът на задлъжнялост се изчислява по обратния начин - задължния към собствен капитал и съответно колкото стойността е по-близо до нула, толкова по-малко са привлечените средства.

Съотношенията за пазарна оценка на компаниите се изчисляват, съпоставяйки цената на акциите с даден финансов показател на самото дружество. Най-добре познатото съотношение е цена/печалба на акция (P/E), сравняващо текущата пазарна цена с дохода, който генерира компанията на една акция.

Показателят също отразява очакванията на инвеститорите за бъдещите печалби на публичните компании. В общи линии стойността показва колко инвеститорите са готови да платят за единица печалба на компанията.

Не се заблуждавайте, че високата стойност означава, че акцията е надценена. Различните индустрии имат различни P/E съотношения, така че не трябва да се правят сравнения между различните индустрии.

В тази група попада и коефициентът P/S (цена/продажби), като колкото по-ниска е стойността, толкова по-атрактивна е акцията. Подобно на горното съотношение, показва колко пазарът оценява всека единица продажби на компанията.

Повечето инвеститори приемат приходите за по-достоверен индикатор относно ръста на компанията. Печалбата е крайният резултат след множество счетоводни изчисления, който не винаги е надежден.

 

News image

Новозеландският долар намалява поради възможна валутна интервенция на RBNZ

Новозеландският долар в понеделник продължи спада си от миналата седмица, когато Централната банка на Нова Зеландия обяви, че обмисля възможността за интервенция на валутния пазар. Въпреки това, предвид текущия валутен ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014

News image

Инвеститорите се концентрираха върху долара и продължиха да отбягват еврото

Американският долар се задържа близо до 6-месечен връх спрямо останалите основни валути в понеделник сутринта, запазвайки солидните печалби, направени миналата седмица, когато инвеститорите се оказаха мечешки настроени спрямо еврото. Внимателно следеният ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014

News image

Златото приключи седмицата на загуба

Златото поскъпна в петък, възстановявайки се от спада до едномесечно дъно през предишната сесия, след като засиленото напрежение между Русия и Запада поради ситуацията в Украйна накара спекулантите да изкупят ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014

News image

Barclays Capital – с мечи настроения за EUR USD

Инвеститорите, които предпочитат да се придържат към тактически стратегии за търговия на валутния пазар може да обмислят тази седмица възможността за продажба на еврото спрямо долара, или да продължават да ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014

News image

Европейските индекси записаха дневен спад, след слаби икономически данни от Германия

Европейските борси приключиха търговската сесия в петък с понижение, отчитайки спад във водещите си индекси, след три последователни печеливши сесии.По-важните новини от икономическия календар, биха свързани с немският индекс IFO ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014

News image

Повишения за долара, въпреки геополитическото напрежение

Доларът запази силните си позиции спрямо основните си конкуренти в Петък, въпреки геополитическите опасения и нарастващото напрежение в Украйна и ивицата Газа. Сащ обвиниха Русия, че снабдява украинските сепаратисти с ... Още..

FOREX NEWS | Понеделник, 28 Юли 2014