Forexnews.bg
USDCHF – покупка на 0.9540 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 03 Април 2018 11:34

След рязкото поскъпване миналата сряда, през последните дни виждаме известно поевтиняване. Ценовото поведение надолу, обаче изглежда корективно и вероятността от поскъпване е с приоритет.

USDCHF

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
•    Вход: 0.9540 (на пазар)
•    Стоп: 0.9459
•    Лимит: 0.9579
•    Времеви хоризонт: 2 дни

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Daily FX

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.