Forexnews.bg
USDJPY – покупка на 106.58 ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 04 Април 2018 09:47

Тази седмица ще бъде важна от гледна точка на макроикономическите индикатори за щатската икономика, като кулминацията ще бъде в петък с публикуването на доклада за заетостта и ръста на заплатите. Очакванията за новооткритите работни места през март са за 185 000. Повече от достатъчно, за да видим задържане на нивото на безработица под 4% по време на годината.

USDJPY

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

•    Вход: 106.58 (на пазар)
•    Стоп: 106.00
•    Лимит: 108.24
•    Времеви хоризонт: 10 дни

По отношение на икономическите показатели в Япония, тази седмица е сравнително спокойна. 

Паралелно с това, гуверньора на Японската централна банка  продължава да не бъде конкретен по отношение на потенциална промяна в монетарната политика на банката.

Анализът е преведен от инвестиционен посредник БенчМарк Финанс

Източник: Saxo Bank

Четете всекидневните анализи на БенчМарк Финанс тук.

Настоящата публикация не е изготвена по правилата за изготвяне на инвестиционни изследвания. Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение или препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия. БенчМарк Финанс използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване на анализа или стратегията. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до загуби.